artsmart moderne en hedendaagse kunst voor vennootschappen via huur-koop, renting of
financiële leasing met koopoptie