Peter Reichenberger

Peter Reichenberger (°1945) was een unieke en extreme persoonlijkheid die omkwam in een auto-ongeval in 2004. Zijn werk wordt omschreven als partituren bestaand uit kleur, vorm en zeer rigide patronen voor vinger-en handafdrukken.  Een kunstenaar die niet in een hokje gedrumd wilde worden en ook niet gecatalogeerd kan worden.