Het moet een idee geweest zijn van toenmalig minister van verkeer De Croo om in analogie met de Brusselse metro stations van onze nationale luchthaven een uitstalraam te maken voor onze kunstenaars. De bezieler van dit project was ongetwijfeld Prof.Ing. Paul Klees. De veelal monumentale werken met een thematische luchtvaart connectie en meer bepaald met het vertrek, worden- op 5 na ( vier behouden hun plaats in, op of rond de BIAC gebouwen en een Gromley werd eerder verkocht)- worden voor (een niet nader genoemd) goed doel bijna dag op dag twee jaar na de aanslagen (hint voor het doel) bij Campo&Campo geveild. Dit is een ideale locatie om deze verzameling monumentale werken te gaan bewonderen en het team van Guy Campo deed een fantastische job om dit op een aangename manier mogelijk te maken.
Campo&Campo Grote Steenweg 19-21,2600 Antwerpen-Berchem 19 tot 24/3/2018 en veiling 25/3/2018